• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoạt động từ thiện

HOAT DONG TU THIEN

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

Thống kê truy cập

000096
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
96
0
96
0
96
0
96

Your IP: 3.219.167.194
Server Time: 2020-08-07 12:00:13

VĂN BẢN PHÁP QUY

 ==================>>>>>>

             Văn bản về lĩnh vực Bảo trợ xã hội

- Luật người cao tuổi  Dowload
- Luật số 51 Luật người khuyết tật  Dowload

- Nghị định Số: 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

 Dowload
- Nghị định số 06-2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi  Dowload
- Nghị định số 67-2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH  Dowload
- Nghị định số 68 Quy định điều kiện, thủ tục  thanh lap và giải thể cơ sơ BTXH  Dowload
- Nghi định số 81-2012 sửa đổi bổ sung một số điều nghị đinh 68  Dowload
- Nghị định số: 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội  Dowload
- Nghị định số: 13/2010/NĐ-CP  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội  Dowload
- Quyết định 647 phê duyệt đề án trẻ có HCĐBKK  Dowload
- Quyết định 1019 phe duyet de an tro giup  người khuyết tật  Dowload
- Quyết định số 10-2004 của CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP KINH PHÍ CHO GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI VÀ TRẺ EM BỊ BỎ RƠI  Dowload
- Số 37-2012-TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT Quy định về xác định mức độ khuyết tật  Dowload
- Thông tư 04-2011 quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại cơ sỏ BTXH  Dowload
- Thông tư 09-2007 hướng dân một số điều của Nghị định 67-2007-NĐ-CP  Dowload
- Thông tư 17-2011 quy định thủ tục tro cấp xã hội hàng tháng, chi phí mai táng va tiếp nhân Người Cao tuổi  Dowload
- Thông tư 26-2012 hướng dẫn Nghị định 28-2012  Dowload
- Thông tu số 07-2009 hướng dẫn Nghị đinh 68  Dowload
- Thông tư sô 24-2010-TTLTBLĐTBXH-BTC hướng dẫn nghị định số 67  Dowload
- Thông tư số 32-2009 NV, QH CCTC nhân viên cơ sở BTXH  Dowload
- Thông tư số 34-2012-TTLT-BYT-BLĐTBXH  Dowload
- TTLTư số  29-2014-TTLT_BLĐTBXH-BTC  Dowload

 

             Văn bản về lĩnh vực Công tác xã hội

- Quyết định 1305 phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện đề án 32  Dowload
- Quyết định số 32 về nghề CTXH  Dowload

- Thông tư 07-2013-TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn cộng tác viên CTXH

 Dowload
- Thông tư 11-2011-TTLTBTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí quyết định số 32-2010  Dowload
- Thông tư 34-2010-TT-BLDTBXH Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức CTXH  Dowload
- Thông tư số 08-2010-TT-BNV quy đinh về mã ngạch CTXH  Dowload
- Thông tư số 09-2013-TTLT-BLĐTBXH-BNV  Dowload
- Thông tư số 30-2015-TTLT-BLĐTBXH-BNV  Dowload

 

          Văn bản về lĩnh vực Con nuôi

- Luật số 52 Luật con nuoi  Dowload
- Nghị định 158 về quản lý hộ tịch  Dowload

- Nghị định số 19-2011-ND-CP Luật con nuôi

 Dowload

 

            Văn bản về lĩnh vực Tâm thần rối nhiễu tâm chí

- Công văn Số  462-LĐTBXH-BTXH  Dowload
- Công văn Số 3346-LĐTBXH-BTXH  Dowload

- Quyết định 1364 phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở btxh

 Dowload
- Thông tư số 115-2012 TTLTBTC-BLĐTBXH quy định quản lý sử dung kinh phí đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng
 Dowload

          Văn bản khác

CV số: 1304/LĐTBXH-BTXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 Dowload
Hệ thống Văn bản hướng dẫn tổng hợp   Dowload 

Quy đinh tiêu chuẩn đạo đức nghề CTXH

Dowload